De meningen en ideeën op deze website, zijn mijn persoonlijke mening, van Daphne, en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die ik vermeld.

Ik probeer met zorg in acht te nemen dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onjuistheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Copyright

Indien je artikelen of passages uit artikelen van mij gebruikt is dat prima en op eigen verantwoording. Wel ontvang ik dan graag een verwijzing naar mijn blog en/of het artikel in jouw tekst of referentielijst. Wel zo netjes en sharing is caring.

De foto’s op deze blog zijn, zijn door mij gemaakt en voorzien van copy right. Wil je hier gebruik van maken dan kan dit alleen met vooraf gevraagde toestemming. Wel ontvang ik dan graag een verwijzing naar mijn blog en/of het artikel in jouw tekst of referentielijst. Wel zo netjes en wederom sharing is caring.

Indien je van mening bent dat teksten, afbeeldingen of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jou of van jouw bedrijf terwijl dit niet zo of onjuist is vermeld, stuur mij dan een reactie zodat ik dit kan aanpassen in overleg.

Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen en/of op social media. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver van de reactie, de website beheerder is hier niet voor aansprakelijk. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, commercieel, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Foodinista behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Samenwerkingen

Het is mogelijk om samenwerkingen aan te gaan met Foodinista. Dit kan bijvoorbeeld gaan om product reviews, advertenties of winacties. Hierbij wordt echter wel aangegeven dat het gaat om een samenwerking als het gaat om een gekregen product of bij een betaalde post. In sommige artikelen wordt er gewerkt met affiliate links. Dit betekend dat als er een verkoop plaats vindt ik hier een klein percentage van ontvang. Op Foodinista wordt gehandeld in overeenstemming met de gedragscode social media. Dit betekend dat giften en samenwerkingen worden gemeld.

Door het gebruik van deze blog aanvaardt u deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

Volg voor meer informatie Foodinista op TwitterFacebook en Pinterest of schrijf je in voor de Nieuwsbrief.

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]